Tajemniczy Lublin

Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (http://teatrnn.pl/)
w rubryce “Lublin. Instrukcja obsługi. Tajemniczy Lublin “
zamieścił krótką informację o naszej Loży :
A loże masońskie?

Te były raczej bardziej zagadkowe niż przerażające. Wolnomularstwo posługiwało się często rozbudowaną symboliką, niedostępną osobom niewtajemniczonym, przez co rodziło plotki i teorie spiskowe. Pierwsza loża masońska w mieście, Wolność Odzyskana, powstała w 1811 roku. W jej kręgach znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele lubelskiej inteligencji: nauczyciele, urzędnicy, artyści, ludzie wolnych zawodów i ziemianie; z rzadka duchowni, gdyż Kościół był przeciwny masonerii. Masonami byli Aleksander Fredro, działacz niepodległościowy Walerian Łukasiński i współpracujący z nim Kazimierz Machnicki. Nagrobki na cmentarzu przy ulicy Lipowej obfitują w symbolikę masońską, co wyraźnie wskazuje na dość liczną grupę wolnomularską w mieście. Znajdziemy wśród nich groby, uważanych za masonów: Tomasza Dederki, Stanisława Lingenau czy Sebastiana Andrusiewicza.
Lublin. Brama Krakowska