Instalacja nowego Czcigodnego Mistrza Loży nr 14 „Wolność Odzyskana”

Podczas prac rytualnych loży nr 14 “Wolność Odzyskana”, które miały miejsce 18 czerwca 2021 r., odbyła się instalacja nowego Czcigodnego Mistrza naszej loży.

Instalacja Czc.: M.: to piękny rytuał, który został przeprowadzony przez Wielkiego Mistrza WLNP oraz wyznaczonego przez niego zespołu instalatorów.

Po uroczystej instalacji, nowy Czc.: M.: wygłosił exposé, w którym powiedział, iż mottem jego kadencji będzie hasło V.I.T.R.I.O.L. (Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem, co możemy przetłumaczyć jako „Zejdź do wnętrzności ziemi, przez oczyszczenie odnajdziesz tam ukryty kamień”). Akronim tej alchemicznej formuły jest często używany w odniesieniu do procesu transformacji, transmutacji, czyli przemiany metali zwykłych w złoto. 

Ten proces transmutacji symbolizuje zejście w głąb samego siebie, na dno własnej duszy, poszukiwanie jej najtajniejszej treści. Przemiana metali w złoto symbolizuje tu dążenie do doskonalenia, budowanie inną osobowość, nowego człowieka.

Podczas swojej mowy, nowo zainstalowany Czcigodny Mistrz zachęcił braci loży, aby nieustannie pracować nad sobą, rozwijać się duchowo i intelektualnie, wspierać innych braci w dążeniu do tego celu.
Nowy Czcigodny Mistrz potwierdził, że będzie kontynuował działania poprzedniego Czc.: M.: i dążył do wzmocnienia postaw braterstwa pomiędzy członkami naszej loży oraz braćmi z innych lóż naszej obediencji.

Czcigodny Mistrz pełni funkcję przewodniczącego loży. Jest wybierany przez mistrzów loży na kilkuletnią kadencję (w naszej loży wybory odbywają się co rok) spośród kandydatów, którzy są wysoko cenieni, cieszą się dużym zaufaniem wśród braci danej loży.

Irène Mainguy w książce „Symbolika masońska trzeciego tysiąclecia”, porównuje funkcję Czc.: M.: do funkcji dyrygenta w orkiestrze, polega na zharmonizowaniu dwoistości panujących w loży poprzez pojednanie ujawniających się w niej przeciwności, które zarazem nieuniknione i twórcze. Czc.: M.: musi zadbać aby miedzy braćmi z loży panował duch braterstwa, tolerancji, szacunek do ich aspiracji. Czc.: M.: winien stanowić przykład właściwego postępowania, największych cnót wolnomularza. Służy on braciom za przewodnika prowadzącego członków loży ku duchowemu przebudzeniu, doskonaleniu, symbolicznej transmutacji. 

Czc.: M.: zwołuje i kieruje pracami loży poprzez swoich oficerów, których mianuje w dniu swojej instalacji. 

Podczas prac rytualnych loży, Czcigodny Mistrz odgrywa rolę króla Salomona. Zasiada na symbolicznym Wschodnie, pod Deltą Świetlistą, w miejscu najbardziej oświetlonym. W rękach dzierży młotek – znak władzy świątynnej, a w drugiej miecz płomienisty – atrybut władzy duchowej. Czcigodny Mistrz zasiada w katedrze jako prawdziwy kierownik budowy posiada pełnią władzy, lecz także pełnią odpowiedzialności. 

Władza Czcigodnego Mistrza pochodzi od jego braci, którzy obdarzyli go zaufaniem i powierzyli w jego ręce losy loży. Podczas swojej kadencji Czc.: M.: zajmuje najważniejsze, najbardziej eksponowane miejsce w loży. 

Zgodnie z wielowiekową tradycją wolnomularska, po zakończeniu swojej kadencji Czcigodny Mistrz zwalnia swoje miejsce dla kolejnego przewodniczącego loży i przenosi się na symboliczny Zachód, zasiada w najmniej widocznym miejscu i pełni rolę Odźwiernego. Jest nie tylko gorliwym strażnikiem świątyni, w której pracują wolnomularze, lecz także przykładem pokory, znakiem tego, iż mistrz wolnomularski jest w stanie pełnić każdą funkcję, nawet najmniej prestiżową. Ten zwyczaj przypomina nam, iż każda funkcja w loży służy do doskonalenia swojego ducha, służenia braciom oraz jest unaocznieniem zasady równości i braterstwa. 

Składamy naszemu nowemu Czcigodnemu Mistrzowi nasze najserdeczniejsze życzenia sukcesów oraz w duchu braterstwa zapewniamy o swojej gotowości wspierania jego działań na chwałę Wielkiego Architekta Wszechświata, Światowego Wolnomularstwa i dla dobra Ludzkości!