Uroczyste prace Lóż Wielkiej Loży Narodowej Polski

W dniu 18 września 2021 roku na Wschodzie Lublina odbyły się uroczyste prace Lóż Wielkiej Loży Narodowej Polski:

  • Loży nr 3 Przesąd Zwyciężony
  • Loży nr 5 Świątynia Hymnu Jedności
  • Loży nr 14 Wolność Odzyskana


Prace swoją obecnością zaszczyciło 35 Braci z wymienionych Lóż oraz zacnych gości Braci z innych Lóż, w tym z zagranicy. Była to niezwykła okazja do zacieśnienia współpracy i braterstwa między uczestnikami spotkania.


Następnego dnia uczestnicy wraz rodzinami mieli okazję uczestniczyć w spacerze o historycznej tematyce śladami lubelskich masonów.