Konferencja naukowa w Krakowie w 300 rocznicę narodzin masonerii

Nawiązując do informacji zamieszczonej na stronach
oraz
przekazujemy wiadomość o planowanej Ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej”.
Konferencja odbędzie się dnia 12 listopada 2017 r. (niedziela) w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (http://www.up.krakow.pl/), przy ul. Podchorążych 2, (Instytut Historii i Archiwistyki), III piętro, sala 342, początek o godzinie 10.00.
Obchodzony w tym roku jubileusz narodzin Sztuki Królewskiej skłania do naukowej refleksji nad jej dorobkiem, znaczeniem i przyszłością w kontekście wspomnianej jedności i wielości, dostrzeganej tak w łonie tego ruchu jak też wśród światowych.
Organizatorzy przewidują referaty trwające 20 minut. Istnieje plan wydania tomu pokonferencyjnego, na który złożą się teksty, które pomyślnie przejdą recenzję.
Propozycje wystąpień należy przesłać na adres e-mail: lukassroka@interia.pl, w terminie do końca września br.
Wstęp na konferencje jest wolny, zarówno prelegenci jak i słuchacze nie wnoszą żadnych opłat.
Program konferencji
12 listopada 2017
Otwarcia i powitania uczestników konferencji – w imieniu Komitetu Organizacyjnego: dokonają dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka (dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
i dr hab. Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński). Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, III p., sala 342.
OBRADY PLENARNE (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, III p., sala 342),
moderator: Andrzej Nowosad – Tadeusz Cegielski (Uniwersytet Warszawski),
 
Sztuka Królewska u progu czwartego stulecia. Próba bilansu. – Pierre Bertrand-Jeaume, (Grand Orient de France – Président du Congrès des Loges de Paris IV et d’Europe de l’Est), L’essaimage international des Valeurs du Grand Orient de France.
– Małgorzata Misiuna (Instytut Sztuka Królewska w Polsce), Ewa Jaskowska (Paryż), Sens wolnomularstwa kobiecego we współczesności.
– Tomasz Szmagier (Instytut Sztuka Królewska w Polsce), Poczucie tożsamości wolnomularskiej jako fundament jedności w różnorodności nurtów masońskich. Refleksje z praktyki i obserwacji.
Zapraszamy do udziału w krakowskiej konferencji.