Co to jest loża?

Loża jest podstawową jednostką organizacyjną wolnomularstwa na płaszczyźnie fizycznej, ludzkiej i duchowej. Jest też miejscem spotkań.
Dla Wolnomularzy jest to święte miejsce – Świątynia, w której bracia zbierają się aby dzielić się wiedzą, nauką oraz wspólnie pracować nad rozwojem jednostki ludzkiej.
Jest to miejsce gdzie bracia pracują nad doskonaleniem samego siebie przy wsparciu innych braci.

Co robimy?

Nasze prace odbywają się w odniesieniu do Wielkiego Architekta Wszechświata przy otwartej Księdze Praw, która w naszym przypadku jest Biblia.
Praktykowane obrzędy nie są kultem, ale rodzajem rytuału, który prowadzi do moralnego i duchowego rozwoju, którym wolnomularz dzieli się z braćmi.
To pomaga stworzyć centrum harmonii, zgłębia przyjaźń między ludźmi, którzy potencjalnie są dla siebie obcy.
Ceremonie pozwalają rozszerzać się wspólnocie przyczyniając się do moralnego i duchowego doskonalenia ludzkości, dla celów realizacji idei pokoju, tolerancji i braterstwa wśród wszystkich ludzi.

Co oferuje Wolnomularstwo?

Masoneria jest stowarzyszeniem uniwersalnym i tradycyjnym.
Wartości duchowe, braterstwo i solidarność wyznawane przez Wolnomularstwo są trwałe i ponadczasowe.
Cechy rozwijane w Loży to: poszukiwanie i rozwijanie duchowości, samodoskonalenie przy wsparciu innych braci, autentyczne braterstwo, tolerancja, etyka, podnoszenie świadomości, metafizyczna refleksja, solidarność.
W świecie nękanym wieloma religijnymi, kulturalnymi i socjalnymi konfliktami Wolnomularstwo pomaga zadać właściwe pytania i wspólnie poszukać na nie odpowiedzi w duchu tolerancji i otwartości.