Co to jest loża?

Loża jest podstawową jednostką organizacyjną wolnomularstwa na płaszczyźnie fizycznej, ludzkiej i duchowej. Jest też miejscem spotkań.
Dla Wolnomularzy jest to święte miejsce – Świątynia, w której bracia zbierają się aby dzielić się wiedzą, nauką oraz wspólnie pracować nad rozwojem jednostki ludzkiej.
Jest to miejsce gdzie bracia pracują nad doskonaleniem samego siebie przy wsparciu innych braci.