Co robimy?

Nasze prace odbywają się w odniesieniu do Wielkiego Architekta Wszechświata przy otwartej Księdze Praw, która w naszym przypadku jest Biblia.
Praktykowane obrzędy nie są kultem, ale rodzajem rytuału, który prowadzi do moralnego i duchowego rozwoju, którym wolnomularz dzieli się z braćmi.
To pomaga stworzyć centrum harmonii, zgłębia przyjaźń między ludźmi, którzy potencjalnie są dla siebie obcy.
Ceremonie pozwalają rozszerzać się wspólnocie przyczyniając się do moralnego i duchowego doskonalenia ludzkości, dla celów realizacji idei pokoju, tolerancji i braterstwa wśród wszystkich ludzi.