Wolność Odzyskana – Loża Nr 14 pracująca na Wschodzie Lublina, WLNP