Konstytucja WLNP

http://planetxnews.com/wp-content/uploads/2017/05/freemasonry.png

WSTĘP

My, Wolnomularstwo Polskie, reprezentowane przez Wielką Lożę Narodową Polski, wyrazicielkę woli SS.: i DD.: LL.: symbolicznych na Wschodzie Polski, dnia 27 miesiąca drugiego roku Prawdziwego Światła 5928, a dnia 27 kwietnia 1928 roku ery światowej, pod młotkiem Najczcigodniejszego Wielkiego Mistrza BR.: Stanisława Stempowskiego, w Składzie Świateł i Urzędników Wielkiego Warsztatu oraz Czcigodnych i Deputowanych Lóż Uchwalamy i stanowimy:

1. Jako regularnie uprawomocnieni rzecznicy i wyraziciele myśli i woli pospólnej wolnomularstwa polskiego uznajemy siebie za ciało do ukonstytuowania czynności architektonicznych Wschodu Polskiego zarówno siłą formalnych uprawnień jak i moralnego autorytetu należycie powołane. Uznajemy budownictwo nasze jako ciąg dalszy prac naszych braci, którzy w drodze ku wieczystemu światłu nas wyprzedzili, a którym sądzone było żłobienie szlaków wolnomularstwa polskiego wbrew zaborczym wysiłkom obcej przemocy. Stwierdzamy wreszcie i przyjmujemy, że Wolnomularstwo Polskie przynależy do obrządku szkockiego dawnego uznanego. W myśl powyższych założeń poddawszy ściślej rewizji Konstytucję Wolnomularską na ziemiach Polski dnia 26 miesiąca dwunastego, roku prawdziwego światła 5783, a dnia 26 lutego roku I784 ery światowej promulgowaną, i zespoliwszy świetne jej tradycje z właściwym Wolnomularstwu Wszechświatowemu poczuciem przemian dziejowych i wynikłych stąd zbiorowej myśli przeobrażeń, – tę oto Konstytucję Wolnomularstwa Polskiego utrwalamy jako kamień węgielny polskiego budownictwa.

2. Spełniając nakaz Konstytucji, uchwalonej dnia 27 kwietnia 1928 roku ery światowej, wyrażony w jej Art. 258, Wielka Loża Narodowa Polski, dnia 17 grudnia 1931 roku ery światowej zebrana, pod młotkiem Najczcigodniejszego Wielkiego Mistrza BR.: Jana Mazurkiewicza, w składzie świateł i urzędników Wielkiego Warsztatu oraz Czcigodnych i Deputowanych Lóż – przystąpiła do jej rewizji. Oddając hołd jej twórcom, uznała jej nienaruszalne podstawy nadal za kamień węgielny polskiego budownictwa i dokonała pracy pierwszego jego ociosania przez uchwalenie Konstytucji w następującym nowym jej brzmieniu.

3. Działając na mocy przepisu Art. 116 i 117 Konstytucji, Wielka Loża Narodowa Polski dnia 28 czerwca 1997 roku ery światowej zebrana pod młotkiem Najczcigodniejszego Wielkiego Mistrza BR.: Janusza Maciejewskiego, w składzie świateł i urzędników Wielkiego Warsztatu oraz Czcigodnych i Deputowanych Lóż przystąpiła do jej rewizji. Utrzymując podstawowe zasady Konstytucji dokonała pracy drugiego jej ociosania przez uchwalenie ustawy Mularstwa Polskiego w następującym brzmieniu:

4. Działając na mocy przepisu Art. 116 i 117 Konstytucji, Wielka Loża Narodowa Polski dnia 24 czerwca 2000 roku ery światowej zebrana pod młotkiem Najczcigodniejszego Wielkiego Mistrza BR.: Tadeusza Cegielskiego, w składzie świateł i urzędników Wielkiego Warsztatu oraz Czcigodnych i Deputowanych Lóż przystąpiła do jej kolejnej rewizji. Utrzymując podstawowe zasady Konstytucji dokonała pracy kolejnego jej ociosania przez uchwalenie ustawy Mularstwa Polskiego w następującym brzmieniu:

5. Działając na mocy przepisu Art. 122 Konstytucji, Wielka Loża Narodowa Polski dnia 10 grudnia 2005 roku ery światowej zebrana pod młotkiem Najczcigodniejszego Wielkiego Mistrza BR.: Ryszarda SICIŃSKIEGO, w składzie świateł i urzędników Wielkiego Warsztatu oraz Czcigodnych i Deputowanych Lóż przystąpiła do jej kolejnej rewizji. Utrzymując podstawowe zasady Konstytucji dokonała pracy kolejnego jej ociosania przez uchwalenie ustawy Mularstwa Polskiego w następującym brzmieniu:

6. Działając na mocy przepisu Art. 122 Konstytucji, Wielka Lożą Narodowa Polski dnia 23 czerwca 2007 roku ery światowej zebrana pod młotkiem Najczcigodniejszego Wielkiego Mistrza BR.: Marka Złotka-Złotkiewicza , w składzie świateł i urzędników Wielkiego Warsztatu oraz Czcigodnych i Deputowanych Lóż przystąpiła do jej kolejnej rewizji. Utrzymując podstawowe zasady Konstytucji dokonała pracy kolejnego jej ociosania przez uchwalenie ustawy Mularstwa Polskiego w następującym brzmieniu:

 

Część I ZASADY OGÓLNE

Część II WOLNY MULARZ

Część III LOŻA

Część IV WIELKA LOŻA NARODOWA POLSKI

Część V WIELKIE ŚWIATŁA I WIELCY URZĘDNICY

Część VI WIELKI WARSZTAT I KOMISJE

Część VII SĄDOWNICTWO WOLNOMULARSKIE

Część VIII MOC KONSTYTUCJI

12 Zasad Wolnych Mularzy Regularnych