Pomoc dla Ukrainy

Drodzy Bracia, Siostry, Sympatycy Wolnomularstwa,
Wszyscy Ludzie Dobrej Woli!

Stowarzyszenie “Fraternité” gromadzi środki, które zostaną przeznaczone na potrzeby strony ukraińskiej wg jej bieżących potrzeb.
Planujemy skupiać się przede wszystkim na pomocy uchodźcom z Ukrainy w ich codziennych problemach i potrzebach (mieszkania, pomoc społeczna, nauka dzieci itd.)

Niżej są podane konta Stowarzyszenia


Stowarzyszenie FRATERNITÉ
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 37, lok. 2,
20-023 Lublin, POLSKA / POLAND
REGON: 060337767
NIP: 7132989968
KRS: 0000300242

https://www.fraternite.pl/


PLN:
18 1870 1045 2083 1061 8282 0001
EUR:
75 1870 1045 2078 1061 8282 0001
USD:
48 1870 1045 2078 1061 8282 0002
GBP:
21 1870 1045 2078 1061 8282 0003
SWIFT / BIC Nest Banku: NESBPLPW

Przy przekazywaniu środków prosimy wpisać w tytule wpłaty: “Pomoc dla Ukrainy”.


Dear Brothers, Sisters, Freemasons fans,
All People of Good Will!

The “Fraternité” association collects funds that will be allocated to the needs of the Ukrainian side.
We plan to focus primarily on helping refugees from Ukraine with their everyday needs (housing, social help, teaching children, etc.).
The Association’s accounts are given below:


PLN:
18 1870 1045 2083 1061 8282 0001
EUR:
75 1870 1045 2078 1061 8282 0001
USD:
48 1870 1045 2078 1061 8282 0002
GBP:
21 1870 1045 2078 1061 8282 0003
SWIFT / BIC Nest Bank: NESBPLPW

When transferring funds, please write in the payment title:
“Aid for Ukraine”.

 


Queridos hermanos, hermanas, simpatizantes de la masonería:
¡Toda la gente de buena voluntad!

La asociación “Fraternité” está recaudando fondos que serán utilizados para cubrir las necesidades de nuestros hermanos ucranianos. 

Planeamos concentrarnos especialmente en la ayuda a los refugiados provenientes de Ucrania, sus problemas y necesidades cotidianas (un sitio donde vivir, ayuda social, la educación infantil, etc.)

Aquí abajo pueden encontrar las cuentas bancarias de la asociación tanto en moneda polaca como en divisa internacional. 


PLN:
18 1870 1045 2083 1061 8282 0001
EUR:
75 1870 1045 2078 1061 8282 0001
USD:
48 1870 1045 2078 1061 8282 0002
GBP:
21 1870 1045 2078 1061 8282 0003

Por favor escriba como título de la transferencia bancaria: “Donación, ayuda para Ucrania”

 

Drodzy Bracia,

 Zgodnie z obietnicą przesyłamy sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Fraternite w zakresie pomocy dla Ukrainy podejmowane pod hasłem Ukraiński Worek Wdowi.

Pierwszą informacją są jednak podziękowania dla wszystkich, którzy już odpowiedzieli na nasz apel i włączyli się aktywnie w niesienie pomocy razem z nami – to prawdziwe braterstwo.

Sprawozdanie dotyczy okresu od momentu podjęcia inicjatywy przez Stowarzyszenie do dnia 13.03.2022.

Otrzymaliśmy wsparcie w postaci wpłat oraz dary, które w zaistniałej sytuacji są na wagę złota:

A oto pierwsi darczyńcy:

 • Loża nr15 Enigma,
 • Loża nr 6 Eugenia,
 • Członkowie Loży nr 7 Pod Szczęśliwą Gwiazdą
 • Sympatycy

Łącznie :  6.304,00 zł.

Euro:

 1. Bracia z Austrii – 15500 €
 2. Bracia z Niemiec – 850 €

Dolary:

 1. Bracia z Japonii – 877,58 $

Poznań – Loże liberalne i sympatycy

– 3.600,00 zł,

– 581,50 €

 

Dotychczasowe działania:

 1. Członkowie stowarzyszenia i ich sympatycy zapewniają tymczasowe zakwaterowania, biorą czynny udział w transporcie osób z granicy, pomagają w punktach udzielania pomocy.
 2. Ze zbiórki Fraternite w Poznaniu zakupiliśmy materiały medyczne za kwotę 3600 zł, zostały one dostarczone na granicę i przekazane do szpitala w Kijowie.
 3. Kwotę 5000 zł przekazaliśmy na wyżywienie uchodźców z Ukrainy , przebywających w hotelu Ilan w Lublinie.
 4. Przyjaciele z Austrii zorganizowali pomoc humanitarną w postaci artykułów medycznych: koce termiczne, środki opatrunkowe, dezynfekcyjne, igły, strzykawki, pieluchy, itp., o wartości 4000€.

 

 

Szanowni Państwo,

Minął miesiąc od poprzedniego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, niosącego pomoc naszym sąsiadom z Ukrainy. Wojna nadal trwa, potrzeby są coraz większe, relacje coraz bardziej przerażające, dlatego też nasz zapał nie słabnie. Możemy nadal pomagać dzięki Państwa zaangażowaniu i hojności.

 

Dzisiejsze sprawozdanie dotyczy okresu 13.03 do 13.04.2022.

W tym czasie wpłynęły na konto Stowarzyszenia Fraternite następujące środki: 

PLN: 10 590,00 zł

EURO: 1 171,50 euro

USD: 641,42 $

GBP: 485,00 funtów brytyjskich

 

Dzięki tym środkom, oraz zebranym wcześniej mogliśmy zrealizować kolejne zadania. 

I tak od 13.03 do 13.04.2022 została zorganizowana następująca pomoc: 

1. Zakupiliśmy tkaninę wojskową za kwotę 4.985,00 zł.na mundury dla ukraińskich żołnierzy i przekazaliśmy ją do szwalni na Ukrainie.

2. Zakupiliśmy i dostarczyliśmy na Ukrainę dla konkretnej, chorej osoby potrzebne lekarstwa za kwotę 502,62 zł.

3. Zakupiliśmy trudno dostępne środki pomocy medycznej dla szpitala we Lwowie za kwotę 36.631,00 zł.

Pomoc ta została przetransportowana w pobliże granicy, skąd będzie odebrana przez stronę ukraińską.

4. Przyjaciele z Austrii ponownie zorganizowali zbiórkę środków pieniężnych, za które kupili artykuły higieny osobistej oraz długoterminową żywność o wartości 6.000,00 €. Zakupione produkty przetransportowaliśmy z Austrii do Polski i dostarczyliśmy do punktów pomocy uchodźcom w Milejowie i w Lublinie.

5. Skoordynowaliśmy kolejny transport naszych przyjaciół z Niemiec z pomocą humanitarną w postaci leków, ubrań, artykułów higienicznych i żywności długoterminowej. Produkty te trafiły do punktów pomocy uchodźcom w Lublinie.

6. Zorganizowaliśmy wyjazd dla osób z Ukrainy, które chciały wyjechać do Niemiec, gdzie mają zapewnione mieszkanie i potrzeby bytowe.

7. W siedzibie Stowarzyszenia Fraternite  rozpoczęliśmy program kursów języka polskiego aktywizujący zawodowo te osoby z Ukrainy, które chcą pozostać w Polsce.

Działają już dwie grupy 12-osobowe, zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu, a cały kurs trwa 2 miesiące. Koszt dla jednej grupy to 8.000,00 zł.

W przygotowaniu są już dwie kolejne grupy, ponieważ widzimy duże zainteresowanie i mamy świadomość ogromnych potrzeb w tym zakresie. 

 

Bardzo dziękujemy za niesłabnący zapał w niesieniu pomocy, Państwa aktywność i dobrą wolę.